dimarts, d’abril 11, 2006

De la premsa i Es Diari

Fa molts d'anys, en una conversa amb el llavors gerent "des diari", li qüestionava el model informatiu pel que hi apostaven els responsables. És evident que no es tracta de cobrir l’espai que altres medis d’informació general mantenen amb un enorme esforç i capacitat. És clar que el Menorca no ha d’intentar suplir l’espai de El País (tanmateix això seria impossible atenent a les inquietuds dels accionistes), però caldria començar a plantejar-se que els temps i les circumstàncies han canviat molt al llarg dels darrers vint anys i que fins i tot hi ha fórmules de premsa gratuïta (en paper i on-line) més serioses i satisfactòries que el Menorca. Cal reflexionar sobre el perquè el lectors del Menorca “passen” de les exigües pàgines de Nacional o d’Internacional i només s’interessen per si les “finestres són obertes i els llits sense fer”.

La vocació de premsa local no pot conduir a un diari on tot s’hi val, on tot te cabuda, on qualsevol pot publicar el que sigui per mediocre o intranscendent que sigui: per això ja hi ha d'altres medis –des del full dominical a pamflets de dispersió cultural de caire ben divers-. Hi ha premsa local molt més seriosa formalment i de continguts. La germana illa d’Eivissa compta amb el diari degà de la premsa escrita a les Illes Balears amb un Diario de Ibiza molt més satisfactori i d’una qualitat molt superior al Menorca –des del paper que fan servir al disseny i concepció, passant pels continguts seleccionats-. Tampoc el fet de ser un diari local impedeix fer periodisme de transcendència nacional i rebre un prestigiós premi periodístic, com el “Ortega i Gasset de periodismo 2006” que han rebut els companys del Diario de Mallorca (Matías Vallés, Marisa Goñi i Felipe Armendáriz). El Mallorca cobreix perfectament un espectre d’informació local seriós amb un objectiu de satisfer les necessitats de noticies de caire general –que és on hi ha material periodístic-. No és casualitat que el Diario de Ibiza i el Diario de Mallorca siguin del mateix grup, molt diferent a l’eix empresarial familiar-eclesiàstic que sosté el Menorca.

Menorca és massa petita per generar sistemàticament un gran número de noticies de vertader interès periodístic, però això es pot suplir amb més rigor, més serietat, amb un reflex de la dimensió humana de les notícies locals sense vendre’s a l’intranscendent i al xabacà, i sobre tot, fent l’esforç de col·locar l’illa al món, tant ampliant el que és noticia a d'altres indrets, com generant interès periodístic rellevant del que passa a Menorca. No és tant difícil. En un món globalitzat la treva d’ETA és molt més transcendent pel futur de Menorca que el dic del port de Ciutadella, la treva d’ETA és notícia en el moment que és produeix i això mereix la capçalera de qualsevol diari a Espanya; per contra el romans del Port de Ciutadella comença a fer pudor de gastat i corromput i en cap cas pot justificar el desplaçament d’un titular de màxim interès periodístic en el moment què és noticia. Per canviar aquesta tendència només cal fer l'esforç de tenir les mires posades on s'escau en cada moment històric.

Comandant-Pi