dijous, de juny 21, 2007

aparcar as castell, missió impossible

obres, més o manco controlades (me tem que més de la meitat no, algunes duen mesos amb s'acera impracticable), plataformes per als bars, que mai hi havien estat però que deuen donar doblers..., pivots absurds, etc... conclusió, as castell no hi ha qui aparqui.