dimarts, de gener 27, 2009

e-NVITRICOLLS [d'Administratiu i+]: Les excuses i les polítiques d'excepció (a propòsit del Decret de Turisme)#links

e-NVITRICOLLS [d'Administratiu i+]: Les excuses i les polítiques d'excepció (a propòsit del Decret de Turisme)#links

Una constant a la legislació balear la trobam en el trencament del Sistema Jurídic o en la manca de Sistema en determinats àmbits materials. La dispersió normativa, la manca de codis, les normes parcials inconnexes o contradictòries i les excepcions, propicien el desordre i la pobresa del nostre ordenament (amb poques excepcions).

L’ordenació territorial i l’urbanisme són especialment presoners d’aquesta tendència i no deixa de ser una característica insòlita per un territori limitat i vulnerable que siguem la gairebé única Autonomia sense Llei del Sòl o Llei d’Urbanisme pròpia. Una dispersió de normes estatals, antigues, parcials i superades, juntament amb un desplegament autonòmic més fraccionat i parcial fan que constantment ens enfrontem a debats que a altres contrades no se sostindrien. La darrera assignatura suspesa la trobam en la brillant idea dels responsables de Turisme de promoure un Decret d’excepcions que permeti obviar la coherència del sistema normatiu urbanístic i d’ordenació territorial a les Illes Balears. Amb l’excusa de la modernització de places hoteleres no podem rompre les regles del joc ni vulnerar els principis més elementals de l’Estat de Dret.

L’actual proposta de Decret de Turisme ha de ser replantejada globalment o tornarem a lesionar severament el Sistema Jurídic, afavorint interessos particulars en contra de la defensa de l’interès general. No podem lesionar alguns del valors superiors de l’ordenament jurídic que proclama la Constitució: la coherència del Sistema Jurídic, el principi de legalitat, el de jerarquia normativa, el d’igualtat, el de justícia, restarien vulnerats amb aquesta nova iniciativa d’excepció, a més de contradir-se amb altres drets fonamentals i principis rectors de la política social i econòmica. Com sempre la defensa del medi ambient, en el seu sentit més ample, tornarà a quedar relegada a un molest racó de les polítiques públiques balears.

Un altre visió del tema al web de GOB-Menorca

1 comentari:

Macià Blázquez Salom ha dit...

I espera a veure les excepcions a la llei del sòl...